Co můžete vyhrát?

ilustrační fotografie

Jak soutěžit?

Nakupte 3 ks
GALBANI
MOZZARELLA
v libovolné
kombinaci
druhů
Soutěžte
a) odesláním SMS
anebo
b) vyplňte
Registrační formulář
Účtenku si
uschovejte
a vyhrajte!

Registrační formulář

Souhlasím s úplnými pravidly soutěže
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s pravidly soutěže

Pravidla

1. 5. - 31. 5. 2022 probíhá ve všech prodejnách v Čechách a na Slovensku soutěž "140 let Galbani" se všemi druhy výrobků GALBANI MOZZARELLA. Stačí kdekoli v Čechách nebo na Slovensku nakoupit v soutěžním období od 1. 5. do 31. 5. 2022 v rámci jednoho nákupu alespoň 3 ks GALBANI MOZZARELLA libovolné kombinace druhů a zaregistrovat se do soutěže jedním z níže popsaných způsobů pro soutěžící z České republiky.
a) odesláním SMS ve tvaru CZmezeraGALBANImezeraDATUM NÁKUPUmezeraČAS NÁKUPUmezeraCELKOVÁ ČÁSTKA NÁKUPUmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍ na telefonní číslo 87611
anebo
b) vyplněním a odesláním "Registračního formuláře"
DATUM NÁKUPU označuje datum ve formátu DD.MM.RRRR uvedený na účtence se soutěžním nákupem. ČAS NÁKUPU představuje časový údaj ve formátu HH:MM uvedený na účtence se soutěžním nákupem. CELKOVÁ ČÁSTKA NÁKUPU je celková částka nákupu uvedená na účtence se soutěžním nákupem.
Cena jedné odeslané SMS je maximálně 5,- Kč včetně DPH. Technicky zajišťuje Nilia Production, s.r.o., www.nilia.cz. Infolinka 731 929 780 v pracovní dny 8:00-17:00
Účtenku pečlivě uschovejte!
Plné znění soutěžních pravidel najdete zde